Glemt passord?    Log inn:
Antall siden april 2008:
2279530
Nettsiden ble etablert
april 2008


Siste nytt!!
Artikler
Artikkel-kommentarer
Bildet-kommentarer

 06.06. Gamle facebook...
 01.06. Intern artikke...
 01.06. Okkular
 05.05. Styremøte 12. ...
 17.04. MITSUBISHI BIL...
 01.04. Skuterløypa
 26.03. ÅRSMØTET 2014
 02.03. ÅRSMØTEDOKUMEN...
 13.02. Mindre glatt
 07.02. Ingen forandri...
 03.02. AVVIKLING AV H...
 03.02. Fyring med ved...
 31.01. MOBILDEKNINGA ...
 29.01. DAB dekning
 27.01. Telenorfeil
NAVNESAKEN
- Jon Arne 18.09.09. -
 Vedtak fra klagenemda  Uttalelse fra navnekonsulentene

Det rette navnet på vannet er «Kallvatnet» med to l`er.

Navnet på hytteforeningen er «Kaldvatnet hytteforening», alstså med l og d.
 


Det har rådet stor usikkerhet om det rette navnet på vannet – Kallvatnet, Kaldvatnet eller Kalvatnet. Derfor har jeg undersøkt saken skikkelig, og havnet derfor hos Norsk Språkråd. Dette er på departementsnivå og er så høyt du kan komme – du kommer ikke lengre. De avgjør skrivemåter basert på gamle dialekttradisjoner, norske rettskrivningregler og det opprinnelige navnet, som i dette tilfellet muligens er samisk. Her ble det gjort et vedtak i 1996, og avgjort at navnet skulle være «Kallvatnet» med to l`er. Alle offentlige organer er etter dette vedtaket, pliktig til å bruke «Kallvatnet» som navn i alle publikasjoner som for eks. kart og bøker. Dette vedtaket ble gjort på grunnlag av en klage fra Rana kommune, og kan leses i vedlegget som heter «Vedtak fra klagenemda». Det kom også en uttalelse fra samiske navnekonsulenter i 2001. Dette er å finne i vedlegget som heter «Uttalelse fra navnekonsulentene».

Navnet på hytteforeningen inneholder ordet «Kaldvatnet», altså med l og d. Dette er fordi det ble døpt slik i 1972 da hytteforeningen ble grunnlagt. Styret mener altså at man tar vare på det opprinnelige navnet – også her.

En hytteforening er ikke et offentlig organ, men et privat. De er derfor ikke pliktige til å følge de vedtak som blir gjort av språkrådet, og velger derfor det opprinnelige navnet som er
«Kaldvatnet hytteforening».

De som mener noe annet, kan ta dette opp på det neste årsmøtet i hytteforeningen i januar 2010. Det er dere i hytteforeningen som bestemmer om navnet på hytteforeningen skal være «Kaldvatnet hytteforening» eller «Kallvatnet hytteforening».

Det som er avgjort for alltid, er at navnet på vannet er «Kallvatnet».

Jon Arne.

Kommentarer
For ordens skyld:
Vil bare minne om at evt. forslag til årmøte, må være styret i hende minst 7 dager før årsmøtet. Dette for at styret skal behandle og gi sin innstillig til saken og for å få det med på sakslista.

Ellinor